Nedrustning och kärnvapen

Vi vill ha en kärnvapenfri värld. Sverige ska vara en tydlig röst i nedrustningsarbetet. Vi tycker inte att Sverige ska underteckna det förbud mot kärnvapen som FN röstat för, så som det nu är formulerat. Det riskerar att bli verkningslöst – och i värsta fall störa våra samarbeten och isolera Sverige.

Centerpartiet vill:

  • Se en kärnvapenfri värld och stärka nedrustningsavtal
  • Att Sverige och EU ska stå upp för kärnteknikavtalet med Iran
  • Att Sverige säger nej till FN-konventionen om kärnvapenförbud som den nu är formulerad

sol-has-bg sol-light-text

Sverige ska vara en tydlig röst i nedrustningsarbetet

Sverige ska vara pådrivande för att reducera kärnvapenhotet och medverka till en balanserad nedrustning. Vi vill stärka de avtal och samarbeten som finns.

För oss är det viktigt att arbetet med nedrustning fortsätter. Vi kommer att fortsätta arbeta för det globala icke-spridningsavtalet, NPT. Det handlar om att kärnvapenländer förbinder sig att inte sprida kärnvapenteknik till andra länder. Och länder som inte har kärnvapen lovar genom avtalet att själva inte utveckla sådana vapen. Dessutom går avtalet långsiktigt ut på att minska – och på sikt – avskaffa kärnvapen. Nästa gång NPT-avtalet ses över vill vi gärna att nya krav tillkommer för att höja trösklarna för användning av kärnvapen.

Vi tycker det är viktigt att både Sverige och EU står upp för det kärnteknikavtal som Iran har gått med på. Avtalet går i korthet ut på att Iran inte skaffar kärnvapen, vilket vi tycker är bra eftersom vi inte vill att kärnvapenländerna ska bli fler.

Sverige ska vara en tydlig röst i nedrustningsarbetet. Det finns några få nedrustningsavtal – och förtroendeskapande nedrustningssamarbeten – som fortfarande fungerar. Vi ska inte göra något som riskerar dessa. Snarare måste det arbetet stärkas. Vi vill arbeta för att provstoppsavtalet nu träder i kraft.

Nej till FN-konventionen om kärnvapenförbud, som den nu är formulerad

Vi vill se en kärnvapenfri värld. Men det är bara möjligt när de länder som har kärnvapen, inklusive Ryssland och Nordkorea, är med på att göra sig av med alla sina kärnvapen. Och kunskapen om hur man framställer kärnvapen.

Den som kräver av USA, Frankrike och Storbritannien att göra sig av med sina kärnvapen så länge Nordkorea och Ryssland har kärnvapen, talar inte för Sveriges säkerhetsintressen. Man ska komma ihåg att det är Ryssland och inte USA, Frankrike eller Storbritannien som har Iskander-robotar med kärnvapenförmåga i Kaliningrad, en armlängds avstånd från Sverige.

Ett globalt kärnvapenförbud kan tyckas lovvärt, sett hur omvärlden ser ut. Det förbud som FN röstat för kommer dock inte att leda till en kärnvapenfri värld, eftersom kärnvapenländerna inte vill vara med. Även om Sverige skulle skriva under ett sådant avtal leder det inte till en kärnvapenfri värld. Däremot leder det till att vi blir isolerade bland våra grannar och allierade i Norden och Europa som inte skrivit under avtalet. I försvars- och säkerhetspolitiken är vi beroende av samarbeten med andra. Det är samarbeten som riskeras om Sverige ensamt skriver under avtalet. De få länder i Europa som har skrivit under avtalet delar heller inte Sveriges säkerhetspolitiskt utsatta läge. FN-förbudet mot kärnvapen är plakatpolitik, och det är det sista vi behöver.

Ansvarig talesperson

Kerstin Lundgren
Utrikespolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.