Nedrustning och kärnvapen

Vi vill ha en kärnvapenfri värld och att Sverige ska vara en tydlig röst i det globala nedrustningsarbetet. Vi vill stärka de avtal och samarbeten som finns och som kärnvapenländerna också har undertecknat. Det är när länderna med kärnvapen är med och tar ansvar som störst resultat kommer att uppnås.

Centerpartiet vill:

  • Se en kärnvapenfri värld
  • Förstärka de nedrustnings- och icke-spridningsavtal som redan finns
  • Att Sverige säger nej till att skriva under FN-konventionen om kärnvapenförbud eftersom kärnvapenländerna inte är med

sol-has-bg sol-light-text

Sverige ska vara en tydlig röst i nedrustningsarbetet

Sverige ska vara pådrivande för att reducera kärnvapenhotet och medverka till en balanserad nedrustning. Vi vill stärka de avtal och samarbeten som finns.

Det är viktigt att arbetet med nedrustning fortsätter och att Sverige är en tydlig röst i nedrustningsarbetet. Det finns några få nedrustningsavtal – och förtroendeskapande nedrustningssamarbeten – som fortfarande fungerar. Vi ska inte göra något som riskerar dessa. Snarare måste det arbetet stärkas.

Jobba för att avtal som begränsar spridning av kärnvapen

Det är viktigt att det globala icke-spridningsavtalet, NPT, fortsätter att finnas och att inga länder lämnar det. Det handlar om att kärnvapenländer förbinder sig att inte sprida kärnvapenteknik till andra länder. Länder som inte har kärnvapen lovar genom avtalet att själva inte utveckla sådana vapen.

Dessutom går avtalet långsiktigt ut på att minska – och på sikt – avskaffa kärnvapen. Nästa gång NPT-avtalet ses över vill vi gärna att nya krav tillkommer för att höja trösklarna för användning av kärnvapen. Ett bra initiativ är det så kallade Stockholmsinitiativet som går ut på att steg för steg i samverkan mellan olika länder stärka NPT-avtalet. Det är genom samverkan vi når en kärnvapenfri värld.

Vi vill också arbeta för att provstoppsavtalet nu träder i kraft, och ser gärna ett nytt kärnenergiavtal med Iran som hindrar dem att utveckla kärnvapen.

Sverige ska inte skriva under FN-konventionen om kärnvapenförbud, som den nu är formulerad

Vi vill se en kärnvapenfri värld men det är bara möjligt när de länder som har kärnvapen, inklusive Ryssland och Nordkorea gör sig av med alla sina kärnvapen. Och kunskapen om hur man framställer kärnvapen.

Den som kräver att USA, Frankrike och Storbritannien gör sig av med sina kärnvapen så länge Nordkorea och Ryssland har kärnvapen, talar inte i Sveriges intresse.

Ett globalt kärnvapenförbud kan tyckas lovvärt, sett hur omvärlden ser ut. Det förbud som FN röstat för kommer dock inte att leda till en kärnvapenfri värld, eftersom kärnvapenländerna inte vill vara med. Även om Sverige skulle skriva under ett sådant avtal leder det inte till en kärnvapenfri värld. Däremot leder det till att vi blir isolerade bland våra grannar och allierade i Norden och Europa som inte skrivit under avtalet.

I försvars- och säkerhetspolitiken är vi beroende av samarbeten med andra. Det är samarbeten som riskeras om Sverige ensamt skriver under avtalet. De få länder i Europa som har skrivit under avtalet delar heller inte Sveriges säkerhetspolitiskt utsatta läge.

Ansvarig talesperson

Kerstin Lundgren
Utrikespolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län. Tredje vice talman.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.