Utrikes- och biståndsfrågor

Vi är innerligt övertygade om – och arbetar för – alla människors lika rätt och värde. Vi vill se en utrikespolitik där människor knyts samman. En samlad utrikespolitik för bistånd, handel, säkerhet och klimat är vägen fram, för en hållbar utveckling i hela världen.

Centerpartiet vill att:

  • Sverige ska stå upp för enprocentsmålet i biståndet
  • EU ska förhandla fram fler frihandelsavtal
  • Den transatlantiska länken, det vill säga relationen mellan Europa och USA, värnas

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Bild

Bistånd

Sedan länge har Sverige varit en viktig aktör och bidragsgivare till internationellt arbete för fattigdomsbekämpning och bättre miljö genom bland annat klimatbistånd.

Bild

FN

FN har en unik roll men behöver bli starkare. Vi vill att Sverige ska jobba tillsammans med EU för att stärka FN.

Bild

Frihandel

Internationell handel är viktig för en långsiktig tillväxt, men också för att minska fattigdomen i världen.

Ansvarig talesperson

Kerstin Lundgren
Utrikespolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.