Utrikes- och biståndsfrågor

Vår utrikespolitik går ut på att knyta samman människor. Vi vill se en samlad utrikespolitik för samarbete, bistånd, handel, säkerhet och klimat. Det är vägen fram för en hållbar utveckling. Vi får aldrig ge oss för auktoritära krafter som hotar överenskomna spelregler och den globala ordningen.

Centerpartiet vill:

  • Att Sverige ska stå upp för enprocentsmålet i biståndet
  • Att den transatlantiska länken, det vill säga samarbetet mellan Europa och USA, utvecklas
  • Att EU ska förhandla fram fler frihandelsavtal

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Bild

Bistånd

Sedan länge har Sverige varit en viktig aktör och bidragsgivare till internationellt arbete för fattigdomsbekämpning och bättre miljö genom bland annat klimatbistånd.

Bild

FN

FN har en unik roll men behöver bli starkare. Vi vill att Sverige ska jobba tillsammans med EU för att stärka FN.

Bild

Frihandel

Internationell handel är viktig för en långsiktig tillväxt, men också för att minska fattigdomen i världen.

Ansvarig talesperson

Kerstin Lundgren
Utrikespolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län. Tredje vice talman.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.