Centerpartiet lokalt

Utrikes- och biståndsfrågor

Vi står upp för alla människors lika rätt och värde. Vi vill se en utrikespolitik där människor knyts samman. En samlad politik för bistånd, handel och klimat är vägen fram för en hållbar utveckling i hela världen.

Centerpartiet vill:

  • Att Sverige ska stå upp för enprocentsmålet i biståndet samt att mer resurser utöver detta ges till klimatåtgärder och anpassning.
  • Att Sverige ska vara drivande i att motverka sexuellt våld mot kvinnor i krig och konflikter
  • Att Sverige och EU ska verka för fred, försoning och statsbyggnad i Israel-Palestina konflikten
Bild

Bistånd

Sedan länge har Sverige varit en viktig aktör och bidragsgivare till internationellt arbete för fattigdomsbekämpning och bättre miljö genom bland annat klimatbistånd.

Bild

FN

FN har en unik roll men behöver bli starkare. Vi vill att Sverige ska jobba tillsammans med EU för att stärka FN.

Bild

Frihandel

Internationell handel är viktig för en långsiktig tillväxt, men också för att minska fattigdomen i världen.

Israel-Palestina

Israel-Palestina

Sverige och EU behöver ta ett mer aktivt politiskt ansvar när det kommer till situationen i Israel och Palestina.

Bild

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna gäller för alla människor. De säger att vi är födda fria och har lika värde och rättigheter.

Bild

Utrikespolitik

Vi måste stå upp för alla människors lika rätt och värde. Att förhindra övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter är hela världens ansvar.

Utrikes- och biståndsfrågor

Vårt mål är en öppen, fri och hållbar värld. Därför vill vi att biståndet fokuserar på miljö- och klimatfrågor.

Sanningen är att världens fattiga är allra mest utsatta för klimatförändringar och miljöförstöringar. Sverige ska också driva införandet av FN-resolutioner mot sexuellt våld mot kvinnor i krig och konflikter. Och öka kvinnors deltagande som aktörer och beslutsfattare i fredsförhandlingar och återuppbyggnad. Samtidigt vill vi stärka de positiva krafter som föds ur ökad rörlighet och öppna gränser. Att bedriva internationell handel är viktigt för en hållbar tillväxt och för att minska fattigdomen i världen.

Ansvarig talesperson

Kerstin Lundgren
Riksdagsledamot Stockholms län, utrikespolitisk talesperson