Abort

Kvinnor ska ha rätt till fria och säkra aborter till och med artonde graviditetsveckan. Vi tycker att den svenska abortlagstiftningen fungerar bra och vill inte förändra den.

Centerpartiet vill:

  • Rätt till fria och säkra aborter till och med 18:e graviditetsveckan
  • Satsa på förebyggande arbete för att minska antalet aborter
  • Arbeta för att aborter ska tillåtas i alla EU:s medlemsstater

sol-has-bg sol-light-text

Abort

Vi står bakom den svenska abortlagstiftningen som säger att kvinnor har rätt till fri abort till och med den artonde graviditetsveckan. Abortlagstiftningen i Sverige är en rättighetslag. Därför tycker vi inte att sjukvårdspersonal genom så kallad samvetsfrihet ska kunna vägra att utföra en abort som kvinnan enligt lag har rätt till.

Kvinnor som genomgår abort ska alltid erbjudas stödsamtal. Aborter kan ofta vara jobbiga att gå igenom för både kvinnor och män. Därför är det viktigt att sträva efter att minska antalet aborter. Det gör man bäst genom rådgivning och subventionerade preventivmedel, inte genom att försvåra för kvinnor att göra abort. Runt om i världen genomförs över tjugo miljoner olagliga och osäkra aborter varje år. Ofta leder olagliga aborter till att kvinnan blir sjuk eller till och med dör. Det är därför viktigt att arbeta för rätten till abort i hela världen. Utländska kvinnor som kommer till Sverige ska ha samma rätt att göra abort som svenska kvinnor.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Gruppledare. Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.