Vår historia

Vår historia och våra rötter finns hos bönder som ägde sina egna gårdar och kämpade för sin frihet. Då liksom nu var vi ett parti för småföretagare. Vi har också alltid varit en folkrörelse. Än idag är centerpartister engagerade i ideella föreningar och företagarnätverk i hela landet.

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet bildades 1910 och som en kraft för människors frihet, trygghet och möjlighet till utveckling. Man försvarade rätten att själv forma sitt liv oavsett vem man var eller var man kom ifrån. Det är värderingar som finns med oss än idag.

Traditionen att bruka naturen har lärt oss tänka långsiktigt och ta hänsyn till miljön. Centerpartiet har i över 100 år arbetat för hållbara lösningar. Vi la den första miljömotionen i Sveriges riksdag och var det första partiet som tog fram ett riktigt miljöprogram.

Genom historien har vi arbetat för jämställdhet mellan kvinnor och män. Centerpartiet var det första riksdagspartiet som hade en partiledare som var kvinna. Vi har haft tre kvinnliga partiledare och organiserar Sveriges största kvinnoförbund – Centerkvinnorna.

Centerpartiet är också ett öppet parti. Hos oss har det länge funnits människor som är engagerade i internationella frågor om rättvisa och demokrati. Sedan mitten av förra seklet har centerpartister arbetat för solidaritet i såväl södra Afrika som i Östeuropa.

Bild: Thorbjörn Fälldin Ramvik på partistämman i Sollefteå 1952. Thorbjörn Fälldin invaldes till Riksdagens andra kammare vid nyvalet 1958. Valet blev en stor framgång för Centerpartiet som fick 13 nya mandat. Länk till bilden på Flickr.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.