Centerpartiet lokalt

Jämställdhet

Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti. Feminism handlar om alla människors kamp för friheten att få vara den man är. Vi vill se ett Sverige där kvinnor och män har lika förutsättningar och möjligheter. Där man främst är människa och inte kvinna eller man.

Jämställdhet

Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti. Feminism handlar om alla människors kamp för friheten att få vara den man är. Vi vill se ett Sverige där kvinnor och män har lika förutsättningar och möjligheter. Där man främst är människa och inte kvinna eller man. Centerpartiet vill därför:

  • Det ska bli lättare att vara egenföretagare som kvinna. Vi vill även att fler kvinnor ska starta eget företag eller ha möjligheten att byta arbetsgivare. Det möjliggörs bäst genom att den offentliga sektorn öppnas upp, alltså att det inte bara är kommun eller landsting som exempelvis driver verksamheter inom skola och sjukvård.
  • Minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor samt sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare som ofta är kvinnor
  • Fortsätta motverka våld mot kvinnor. Centerpartiet vill även att det ska bli lättare att byta identitet för utsatta och förföljda kvinnor.
  • Att föräldrar i större utsträckning ska dela på föräldraledigheten. Genom att tredubbla jämställdhetsbonusen vill Centerpartiet att det ska bli mer ekonomiskt lönsamt att dela på föräldraledigheten. Barnet får därmed en möjlighet att få en god relation med båda föräldrarna och det förbättrar kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. Däremot vill vi inte tvinga föräldrar att dela på föräldradagarna och vill inte se en kvoterad föräldrapenning.
  • Att det ska införas en VAB-bonus så att de föräldrar som delar lika på att vara hemma med sjukt barn får får en bonus i form av pengar.