Centerpartiet lokalt

Vilka är Centerpartiet?

Centerpartiet står för en närodlad politik. För en social, grön och jordnära liberalism där beslut ska tas så nära människor som möjligt och utifrån alla människors lika rätt och värde. Oavsett var du kommer ifrån eller var du bor i landet ska du kunna påverka din vardag.

Läs vad vi tycker om:

Vad vill Centerpartiet?

Unga är vår framtid. Utbildning, jobb och att ha en bostad är avgörande för att kunna stå på egna ben och ta steget ut i vuxenvärlden. För Centerpartiet är det viktigt att du som ung ska ges den chansen. Sverige behöver även fler som utbildar sig och arbetar för att vi ska kunna konkurrera internationellt, stärka tillväxten samt säkra vår välfärd. Alla behövs om hela Sverige ska leva.

Centerpartiet har tre huvudfrågor:

  • Fler jobb i hela landet.
    Vi kommer att göra allt vi kan för att du ska ha ett jobb att gå till. Jobb skapas inte av politiker utan av företag, de är våra jobbskapare. Därför måste vi underlätta för dem och göra det lättare och billigare att driva företag så att fler får ett jobb att gå till oavsett vart i landet du bor.
  • Resultat för miljön.
    Vi har högt uppsatta mål för vår miljö- och klimatpolitik. Vi vill hindra klimatförändringarna, ersätta fossila bränslen, exempelvis olja och bensin med förnybar energi och få en vardag helt fri från farliga kemikalier. Det är stora uppgifter men vi tror att det går. Med ny teknik, smarta lösningar och en hög prislapp på att förstöra miljön är det möjligt. Det ska löna sig ekonomiskt att vara miljövän.
  • Närodlat.
    Vi vill att du ska ha mer att säga till om i din vardag – det kallar vi närodlad politik. Exempelvis tycker vi att du själv ska bestämma vilken vårdcentral du ska söka dig till, vilken skola du vill gå på och när du blir äldre, vilket äldreboende du ska bo på. Det viktigaste för oss är inte om det är kommunen eller ett privat företag som driver verksamheten utan kvalitén.

Vår historia

Centerpartiet bildades 1910 och har alltså funnits i över 100 år. Våra rötter finns hos bönder som ägde sina egna gårdar och kämpade för sin frihet. Då liksom nu är vi ett parti för småföretagare.

Vi har också alltid varit en folkrörelse och än idag så ser vi ideella föreningar och människors egen vilja att förändra som grundmotorn i Centerpartiet. För oss har det alltid varit viktigt att människor själva ska få bestämma över sin vardag, oavsett var man bor i landet eftersom vi vill att hela Sverige ska leva. 

En stor och betydande fråga för Centerpartiet har länge varit miljön och Centerpartiet lade också den första miljömotionen och var det första partiet att skriva ett ordentligt miljöprogram. Även i jämställdhetsfrågor har Centerpartiet varit tidigt ute då vi var det första riksdagsparti som hade en kvinnlig partiledare och sedan länge haft det största kvinnoförbundet. Idag har Centerpartiet i Annie Lööf sin tredje kvinnliga partiledare.