Vilka är Centerpartiet?

Centerpartiet är ett grönt parti som tror på människans frihet och på marknadsekonomi (liberalism). Vi vill att beslut ska tas så nära människor som möjligt och utifrån alla människors lika rätt och värde. Oavsett var du kommer ifrån eller var du bor i landet ska du kunna påverka din vardag. Vi kallar det för närodlad politik
Läs vad vi tycker om:

sol-has-bg

Vad vill Centerpartiet göra för unga?

Utbildning, jobb och att ha en bostad är avgörande för att kunna stå på egna ben och ta steget ut i vuxenvärlden. För Centerpartiet är det viktigt att du som ung ska ges den chansen – var i Sverige du än bor, varifrån du än kommer och oavsett om du är tjej eller kille.

Centerpartiet jobbar för:

  • Ett Sverige som håller ihop
    Vi tror på att göra det enklare och billigare att starta och driva företag, var man än bor i Sverige. Då kan företagen anställa fler, som kan bidra till vår gemensamma välfärd till exempel skola och sjukvård. Vi vill öka integrationen genom att nyanlända, inte minst kvinnor, snabbt får ett arbete. För att det ska gå att bo, arbeta och leva i hela landet, vill vi bygga ihop Sverige genom storsatsningar på vägar och järnvägar.
  • Ökad trygghet
    Vi vill ha vård och poliser i hela landet. Därför vill vi till exempel satsa på mobila ungdomsmottagningar och korta köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin. Vi vill också satsa mer pengar på polisen och bestraffa även små brott, men framför allt tycker vi att det är viktigt med förebyggande arbete – att skolan är bra och att unga får en meningsfull fritid.
  • En grön framtid
    Med ny grön teknik kan vi klara klimathoten! Vi vill att det ska bli billigare att leva klimatsmart och dyrare att smutsa ner miljön. Vi tror på ”grön skatteväxling”, där man sänker skatterna på sådant som är bra – till exempel arbete – och höjer skatterna på sådant som är dåligt för klimatet. Vi arbetar för en vardag som är fri från gifter.

Vår historia

Centerpartiet bildades 1910 och har alltså funnits i över 100 år. Våra rötter finns hos bönder som ägde sina egna gårdar och kämpade för sin frihet. Då liksom nu är vi ett parti för småföretagare.

Vi har också alltid varit en folkrörelse. Än idag så ser vi ideella föreningar och människors egen vilja att förändra som grundmotorn i Centerpartiet. För oss har det alltid varit viktigt att människor själva ska få bestämma över sin vardag. (Kallas för ”decentralisering” med ett finare ord.) Oavsett var man bor i landet eftersom vi vill att hela Sverige ska leva.

En stor och betydande fråga för Centerpartiet har länge varit miljön. Centerpartiet lade den första miljömotionen i Sveriges riksdag och var det första partiet att skriva ett ordentligt miljöprogram. Även i jämställdhetsfrågor har Centerpartiet varit tidigt ute. Vi var det första riksdagsparti som hade en kvinna som partiledare och sedan länge har vi det största kvinnoförbundet. Idag har Centerpartiet i Annie Lööf sin tredje partiledare som är kvinna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.