Centerpartiet lokalt

1970-talet

Vid valet av vice ordförande 1969 besegrade Thorbjörn Fälldin sin rival Johannes Antonsson. Fälldin efterträdde sedan Hedlund 1971. Centerpartiet gjorde stora valframgångar både 1970 och 1973, då över 25 procent av väljarna valde oss.

Tiden präglades av centerfrågor och centervärderingar. Kritiken mot koncentrationspolitiken och miljonprogrammets förortsmiljöer skapade en grön våg av människor som ville lämna städerna. I Stockholm stod striden om en regionplan som hotade miljön, och kravaller utbröt vid almarna i Kungsträdgården. 1973 tog Centerpartiet vid stämman i Luleå ställning mot kärnkraft. Energifrågan kom att prägla den politiska debatten under hela resten av 70-talet.

Efter en jämviktsriksdag (lotteririksdag) 1973-76 vann oppositionen 1976 års val. Socialdemokraterna störtades efter 40 års regeringsinnehav och Thorbjörn Fälldin blev statsminister. Han ledde sedan tre regeringar, som fick brottas med svåra ekonomiska problem orsakade av oljekriserna och av socialdemokratisk misskötsel av ekonomin.

Fälldinregeringarna präglades av inre spänningar mellan partierna, men lyckades också genomföra reformer för bland annat pensionärerna, barnfamiljerna och den regionala balansen. Motsättningar om kärnkraften ledde till en regeringskris 1978, motsättningar om skattepoltiken till regeringskris 1981.

Centerpartiet var det första parti i världen som i ett nationellt parlament tog ställning mot kärnkraft. Den första centermotionen väcktes av Birgitta Hambraeus 1973, och samma år framträdde nobelpristagaren Hannes Alfvén vid centerstämman i Luleå. Centerpartiet krävde stopp för utbyggnaden av kärnkraft och att inga fler kärnkraftverk skulle laddas.

Man krävde också folkomröstning, som genomfördes först efter den första stora olyckan, vid Harrisburg 1979. Istället för kärnkraft ville Centerpartiet ha förnybara energikällor och effektivare användning av energin.

1973 nådde Centerpartiet sitt bästa valresultat, 25,1 procent av rösterna.1978 nåra partiet sitt högsta medlemstal någonsin 141 344 medlemmar. Centerkvinnorna har samtidigt nära 75 000 medlemmar.