Talespersoner och ledamöter i riksdagens utskott

Centerpartiets talespersoner:

Partiledare


Annie Lööf


Gruppledare


Daniel Bäckström


Förste vice Gruppledare


Ulrika Heie


Andre vice gruppledare


Elisabeth Thand Ringqvist


Ekonomiskpolitisk talesperson


Martin Ådahl


Utrikespolitisk talesperson


Kerstin Lundgren


Försvarspolitisk talesperson


Mikael Larsson


Sjukvårdspolitisk talesperson


Anders W Jonsson


Bostadspolitisk talesperson


Alireza Akhondi


Socialförsäkringspolitisk talesperson


Martina Johansson


Migrationspolitisk och arbetsmarknadspolitisk talesperson


Jonny Cato


Kulturpolitisk talesperson


Catarina Deremar


Idrottspolitisk talesperson


Anne-li Sjölund


Biståndspolitisk talesperson


Anna Lasses


Jämställdhetspolitisk talesperson


Helena Vilhelmsson


Utbildningspolitisk talesperson


Muharrem Demirok


Trafikpolitisk talesperson


Ulrika Heie


Skattepolitisk talesperson


Helena Lindahl


Landsbygdspolitisk talesperson


Daniel Bäckström


Miljöpolitisk talesperson


Stina Larsson


Talesperson i konstitutionella frågor


Malin Björk


Näringspolitisk talesperson


Elisabeth Thand Ringqvist


Klimat- och energipolitisk talesperson


Rickard Nordin


Rättspolitisk talesperson


Ulrika Liljeberg


Talesperson för omsorg och funktionshinderspolitik


Christofer Bergenblock
Centerpartiets ledamöter i riksdagens utskott:


Utskott


Ordinarie


Förste ersättare


Arbetsmarknad

 


Jonny CatoHelena VilhelmssonCivilutskottet

 


Alireza Akhondi

 


Martina Johansson

 


Finansutskottet

 


Martin Ådahl

 


Elisabeth Thand Ringqvist

 


Försvarstuskottet

 


Mikael Larsson

 


Niels Paarup-Petersen

 


Justitieutskottet

 


Ulrika LiljebergMalin Björk

 


Konstitutionsutskottet

 


Malin Björk

 


Catarina Deremar

 


Kulturutskottet

 


Catarina Deremar

 


Anne-li Sjölund

 


Miljö- jordbruk

 


Stina Larsson

 


Daniel BäckströmNäringsutskottet

 


Elisabeth Thand Ringqvist

 


Rickard Nordin

 


SkatteutskottetHelena LindahlHelena Vilhelmsson

 


SocialförsäkringMartina Johansson

 


Jonny CatoSocialutskottet

 


Anders W Jonsson

 


Christofer BergenblockTrafikutskottetUlrika Heie

 


Anders Ådahl

 


Utbildningsutskottet

 


Muharrem Demirok

 


Anders Ådahl

 


Utrikesutskottet

 


Kerstin Lundgren

 


Anna Lasses

 


EU nämnden

 


Malin Björk

 


Elisabeth Thand Ringqvist

 


Ansvarsområden i Europaparlamentet:

EU-frågor, jordbruks- och klimatpolitik


Emma Wiesner


EU-frågor, mänskliga rättigheter och sociala frågor


Abir Al-Sahlani


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.