Talespersoner och ledamöter i riksdagens utskott

Centerpartiets talespersoner:

Partiledare


Muharrem Demirok


Gruppledare


Daniel Bäckström


Förste vice Gruppledare


Ulrika Heie


Andre vice gruppledare


Elisabeth Thand Ringqvist


Ekonomiskpolitisk talesperson


Martin Ådahl


Utrikespolitisk talesperson


Kerstin Lundgren


Försvarspolitisk talesperson


Mikael Larsson


Sjukvårdspolitisk talesperson


Anders W Jonsson


Bostadspolitisk talesperson


Alireza Akhondi


Socialförsäkringspolitisk talesperson


Martina Johansson


Migrationspolitisk och arbetsmarknadspolitisk talesperson


Jonny Cato


Kulturpolitisk talesperson

 

Catarina Deremar


Idrottspolitisk talesperson


Anne-li Sjölund


Biståndspolitisk talesperson


Anna Lasses


Jämställdhetspolitisk talesperson


Helena Vilhelmsson


Forskning och högre utbildning

 

Anders Ådahl

 

Utbildningspolitisk talesperson


Niels Paarup-Petersen


Trafikpolitisk talesperson


Ulrika Heie


Skattepolitisk talesperson


Helena Lindahl


Landsbygdspolitisk talesperson


Daniel Bäckström


Miljöpolitisk talesperson


Stina Larsson


Talesperson i konstitutionella frågor


Malin Björk


Näringspolitisk talesperson


Elisabeth Thand Ringqvist


Klimat- och energipolitisk talesperson


Rickard Nordin


Rättspolitisk talesperson


Ulrika Liljeberg


Talesperson för omsorg och funktionshinderspolitik


Christofer Bergenblock
Centerpartiets ledamöter i riksdagens utskott:


Utskott


Ordinarie


Förste ersättare


ArbetsmarknadJonny CatoHelena VilhelmssonCivilutskottetAlireza AkhondiMartina JohanssonFinansutskottetMartin ÅdahlElisabeth Thand RingqvistFörsvarstuskottetMikael LarssonNiels Paarup-PetersenJustitieutskottetUlrika LiljebergMalin BjörkKonstitutionsutskottetMalin BjörkCatarina DeremarKulturutskottetCatarina DeremarAnne-li SjölundMiljö- jordbrukStina LarssonDaniel BäckströmNäringsutskottetElisabeth Thand RingqvistRickard NordinSkatteutskottetHelena LindahlHelena VilhelmssonSocialförsäkringMartina JohanssonJonny CatoSocialutskottetAnders W JonssonChristofer BergenblockTrafikutskottetUlrika HeieAnders ÅdahlUtbildningsutskottetNiels Paarup-PetersenAnders ÅdahlUtrikesutskottetKerstin LundgrenAnna LassesEU nämndenMalin BjörkElisabeth Thand RingqvistAnsvarsområden i Europaparlamentet:

EU-frågor, jordbruks- och klimatpolitik


Emma Wiesner


EU-frågor, mänskliga rättigheter och sociala frågor


Abir Al-Sahlani


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.