Centerpartiet lokalt

C-ledamöter i riksdagens utskott

Bild

Centerpartiets ledamöter i riksdagens utskott och nämnder:

UTSKOTT

 

LEDAMOT

 

ERSÄTTARE

 

Arbetsmarknadsutskottet


Martin Ådahl


Alireza Akhondi


Civilutskottet


Ola Johansson


Martina Johansson


Finansutskottet


Emil Källström


Lars Thomsson


Försvarsutskottet


Daniel Bäckström


Lars Thomsson


Justitieutskottet


Johan Hedin


Jonny Cato Hansson


Konstitutionsutskottet


Linda Ylivainio


Johan Hedin


Kulturutskottet


Per Lodenius


Peter Helander


Miljö och jordbruksutskottetKristina Yngwe ordf
Ulrika Heie


Rickard NordinNäringsutskottetHelena Lindahl
Peter Helander


Per SchöldbergSkatteutskottet


Per Åsling


Helena Vilhelmsson


Socialförsäkringsutskottet


Solveig Zander


Johanna Jönsson


Socialutskottet


Anders W Jonsson


Sofia Nilsson


Trafikutskottet


Anders Åkesson


Mikael Larsson


Utbildningsutskottet


Fredrik Christensson


Ulrika Heie


UtrikesutskottetKerstin Lundgren
Johanna Jönsson


Linda YlivainioEU nämnd

Annika Qarlsson

Johan Hedin

Centerpartiets talespersoner:

Partiledare


Annie Lööf


Gruppledare


Anders W Jonsson


Vice Gruppledare


Ulrika Heie


Ekonomiskpolitisk talesperson

 

Emil Källström


Utrikespolitisk talesperson


Kerstin Lundgren


Försvarspolitisk talesperson


Daniel Bäckström


Sjukvårdspolitisk talesperson


Anders W Jonsson


Bostadspolitisk talesperson


Ola Johansson


Socialförsäkringspolitisk talesperson


Solveig Zander


Migrationspolitisk talesperson


Johanna Jönsson


Kulturpolitisk talesperson


Per Lodenius


Talesperson idrott och besöksnäring


Peter Helander


Arbetsmarknadspolitisk talesperson


Martin Ådahl


Talesperson jämställdhet och kvinnors företagande


Annika Qarlsson


Utbildningspolitisk talesperson


Fredrik Christensson


Trafikpolitisk talesperson

 

Anders Åkesson

 

Skattepolitisk talesperson

 

Per Åsling

 

Landsbygdspolitisk talesperson

 

Kristina Yngwe

 

Miljöpolitisk talesperson

 

Magnus Ek

 

Talesperson i konstitutionella frågor

 

Linda Ylivainio

 

Näringspolitisk talesperson

 

Helena Lindahl

 

Klimat- och energipolitisk talesperson

 

Rickard Nordin

 

Rättspolitisk talesperson

 

Johan Hedin