Talespersoner och ledamöter i riksdagens utskott

Centerpartiets ledamöter i riksdagens utskott och nämnder:

UTSKOTT


LEDAMOT


ERSÄTTARE


Arbetsmarknadsutskottet


Martin Ådahl


Alireza Akhondi


Civilutskottet


Ola Johansson


Martina Johansson


Finansutskottet


Emil Källström


Lars Thomsson


Försvarsutskottet


Daniel Bäckström


Lars Thomsson


Justitieutskottet


Johan Hedin


Jonny Cato


Konstitutionsutskottet


Linda Modig


Johan Hedin


Kulturutskottet


Per Lodenius


Peter Helander


Miljö och jordbruksutskottetKristina Yngwe ordf
Ulrika Heie


Rickard NordinNäringsutskottetHelena Lindahl
Peter Helander


Per SchöldbergSkatteutskottet


Per Åsling


Helena Vilhelmsson


SocialförsäkringsutskottetMartina JohanssonJonny Cato

Johanna Paarup-Jönsson


Socialutskottet


Anders W Jonsson


Sofia Nilsson


Trafikutskottet


Anders Åkesson


Mikael Larsson


Utbildningsutskottet


Fredrik Christensson


Ulrika Heie


UtrikesutskottetKerstin Lundgren
Johanna Jönsson


Linda ModigEU-nämnd

Annika Qarlsson

Johan Hedin

Centerpartiets talespersoner:

Partiledare


Annie Lööf


Gruppledare


Anders W Jonsson


Vice Gruppledare


Ulrika Heie


Ekonomiskpolitisk talesperson


Emil Källström


Utrikespolitisk talesperson


Kerstin Lundgren


Försvarspolitisk talesperson


Daniel Bäckström


Sjukvårdspolitisk talesperson


Anders W Jonsson


Bostadspolitisk talesperson


Ola Johansson


Socialförsäkringspolitisk talesperson


Martina Johansson

Migrationspolitisk talesperson


Jonny Cato


Kulturpolitisk talesperson


Per Lodenius


Talesperson idrott och besöksnäring


Peter Helander


Arbetsmarknadspolitisk talesperson


Martin Ådahl


Talesperson jämställdhet och kvinnors företagande


Annika Qarlsson


Utbildningspolitisk talesperson


Fredrik Christensson


Trafikpolitisk talesperson


Anders Åkesson


Skattepolitisk talesperson


Per Åsling


Landsbygdspolitisk talesperson


Kristina Yngwe


Miljöpolitisk talesperson


Magnus Ek


Talesperson i konstitutionella frågor


Linda Modig


Näringspolitisk talesperson


Helena Lindahl


Klimat- och energipolitisk talesperson


Rickard Nordin


Rättspolitisk talesperson


Johan Hedin


Talesperson för psykisk hälsa

Johanna Paarup-JönssonAnsvarsområden i Europaparlamentet:

EU-frågor, jordbruks- och klimatpolitik


Emma Wiesner


EU-frågor, mänskliga rättigheter och sociala frågor


Abir Al-Sahlani


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.