Vellinge
Centerpartiet lokalt

Närodlad politik för Vellinge kommun framåt

 En politik som utgår från människorna som bor i kommunen, som gör att alla har möjlighet att bestämma över sina egna liv och nå dit de helst vill komma.

Med ett nytt ledarskap kan vi föra Vellinge kommun framåt.

  • Miljö - värna kommunens höga natur- och kulturvärden och exploatera varsamt.
  • Företagande och ekonomi - arbeta för levande centrum. Lotsa, underlätta och uppmuntra nyföretagande i kommunen. Stoppa slöseriet med skattepengar och sänk skatten.
  • Medmänsklighet - få med hela kommunen, näringslivet och föreningslivet i arbetet med integration av våra nya kommuninvånare, korta etableringstiden och ordna trygg boendesituation.
  • Demokrati - bryt maktmonopolet och vitalisera demokratin. Öka transparensen och lyssna mer på invånarna.

Våra kandidater Vår närodlade politik

Senaste nytt från Vellinge

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.