Vellinge
Centerpartiet lokalt

Kommunfullmäktige i Vellinge den 24 februari

Måndag den 24 februari sammanträder Kommunfullmäktige i Vellinge kommun. Kontakta våra politiker om du har frågor eller synpunkter inför mötet.

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som exempelvis övergripande planer, budget och andra ekonomiska frågor. Mötena kan ses live via vellinge.se.

Så här styrs Vellinge kommun 

Du hittar alla mötesdatum för Kommunfullmäktige samt våra egna sammankomster i vår kalender.

Med ett nytt ledarskap kan vi föra Vellinge kommun framåt.

  • Miljö - värna kommunens höga natur- och kulturvärden och exploatera varsamt.
  • Företagande och ekonomi - arbeta för levande centrum. Lotsa, underlätta och uppmuntra nyföretagande i kommunen. Stoppa slöseriet med skattepengar.
  • Medmänsklighet - få med hela kommunen, näringslivet och föreningslivet i arbetet med integration av våra nya kommuninvånare, korta etableringstiden och ordna trygg boendesituation.
  • Demokrati - bryt maktmonopolet och vitalisera demokratin. Öka transparensen och lyssna mer på invånarna.

Våra kandidater Vår närodlade politik

Filtrera nyheter:
Alla nyheter
Alla nyheter Vellinge Centerpartiet
Senaste nytt

Fler nyheter från Vellinge

Fler nyheter från centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.