Ökad trygghet genom mer resurser till polisen och beredskapspolis

Idag presenterade Annie Lööf ett nytt förslag från Centerpartiets kommande vårbudget om utökade resurser till polisen och inrättandet av en beredskapspolis.

Oavsett var man bor i Sverige ska alla människor kunna känna trygghet här. Enligt en ny Sifo-undersökning uppger varannan svensk att man känner oro för ett terrorattentat i Sverige samt har lågt förtroende för myndigheternas förmåga att bekämpa terrorismen. Samtidigt har trycket på poliserna ökat ännu mer i en tid med ökat terrorhot i vår omvärld, ID-kontroller och extrabevakning av Öresundsregionen.

I Centerpartiets vårbudget kommer därför förslag på att ytterligare förstärka de satsningar på polisen som föreslagits sedan tidigare.

- Vi behöver öka tryggheten i hela landet och stärka rättsstaten samt polisen. Därför avsätter Centerpartiet nu 2,4 miljarder till polisen i vår kommande vårbudget, säger Annie Lööf

- Vi behöver fler poliser ute i landet. De pengar vi nu lägger fram ger 2000 nya poliser och ger ett lönepåslag till de lokala områdespoliserna bland annat. Samtidigt ger det mer resurser till polisens utredningsarbete, fortsätter Annie Lööf.

Vidare vill Centerpartiet inrätta en nationell polisreserv, så kallade beredskapspoliser, som ska kunna bistå polisen vid exempelvis terrordåd, vid en ökad risk för terrordåd eller vid naturkatastrofer.

- I en tid där trycket ökar på polisen och vi upplever en alltmer orolig omvärld är jag glad att kunna föreslå ökade satsningar på polisen samt ett återinförande av beredskapspoliser. Det är även ett viktigt steg för att människor i hela landet ska känna trygghet, säger Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiska talesperson.

Sammantaget föreslår vi:

  • 2,4 miljarder mer till polisen
  • 2000 nya poliser
  • Tidigare satsningar på utredningsverksamhet
  • Höjda löner för områdespoliser
  • En satsning på 30 miljoner kronor på beredskapspolis

Genom våra förslag tar vi steg på vägen för att alla människor i Sverige ska kunna känna sig trygga.

Läs mer i vår rapport ”Trygghet i hela landet” här , 549.2 kB.