Centerpartiet lokalt

Exemplet varg

Vänsterkartellen är inte övereren i många centrala frågor, däribland försvars och utrikespolitik men även synen på landsbygd och varg.

Det mest absurda konsekvensen av socialdemokraternas rovdjurspolitik är att när den egna hunden eller annan tamboskap angrips av en varg utanför inhängat område så är de förbjudet att skjuta vargen. Centerpartiet har hårt drivit att den så kallade paragraf 28 i jaktvårdslagen skulle ändras. Slutligen veknade socialdemokraterna och lovade i feburari att § 28 skulle ändras. Kort därefter sa miljöpartiet och vänsterpartiet nej och socialdemokraterna fick ta tillbaka sitt löfte.

En röst på socialdemokraterna är en rösta på att miljöpartiet får forsätta diktera villkoren för rovdjurspolitiken. Centerpartiet är garanten för att de som påverkas av rovdjuren ska få ha ett avgörande inflytande på rovdjurspolitiken.