Centerpartiet lokalt

Skräckupplevelse

En god vän berättade om en skräckupplevelse. Ett av barnen var utsatt för mobbning i en Gävle skolor. Sent omsider fick föräldrarna veta vad som försiggick. Bara det skulle göra mig rätt upprörd. Att inte omedelbart få veta. Mobbarens föräldrar var inte intresserade av att samarbeta. Ingen förändring skedde trots åtgärder. Trots det fick inte skolan stöd i att plocka ut mobbaren utan den mobbade, brottsoffret, fick byta skola.

Det är inte en ovanlig situation, tydligen. Flera har haft ungefär liknande berättelser

När en lärare upptäcker mobbning måste han ha rätt att visa ut mobbaren ur klassrummet. Han ska skriftligen meddela föräldrarna och även ha rätt att besluta om att mobbaren avstängs under två veckor. Sker ingen bättring ska rektor kunna besluta om att den mobbande eleven förflyttas till annan skola. Så enkelt är de, alla ska med, även de som utsätts för mobbning.

Som det är idag blir resultatet oftast att den som är utsatt för mobbing tvingas byta skola. I det här fallet flytta till Engelska skolan. Tack och lov att det finns friskolor!