Direktörn som trixade med sanningen

I en storslagen presskonferens informerade Gävleborgs länsarbetsdirektör Jan-Olof Dahlgren om att läget var gott i Gävleborg. Framförallt nästa år skulle det bli toppen. Jobben skulle strömma till. Den gode direktörn utgick ifrån att ingen journalist skulle orka läsa den 133 sidiga rapporten som låg till grund för presskonferensen.

Det gjorde Anders Eklind, Arbetarbladet, ( Kan läsas på sidan 10 i torsdagens tidning) som fann att på sidan 124 av 133 stod att Gävleborg hade den sämsta prognosen, beräkanas till blygsamma 0,5%. Rapporten finns att hämta på AMS hemsida. Där framgår bland annat att nedgången i arbetslöshet hittills beror på att arbetslösa pressas in i olika åtgärder. Så brukar alltid sosseregeringar se till att göra valår. Efter valet kan de arbetslösa åka ut igen.

Varför kan inte en direktör i ett statligt verk säga sanningen istället för att leka sossemegafon i en begynnande valrörelse.