Maud och Torbjörn

Spännande debattartikel i DN från två centerledare som i politisk erfarenhet spänner från början av 50 talet till våra dagar. Läs den gärna. Min egen erfarenhet sträcker sig från valrörelsen 76 till idag. Jag har aldrig upplevt en så enad borgerlig opposition. Fast beslutade att ta över makten. Går till val på en gemensam politik på de flesta områden. Den förändring som skett i centerpartiet vad gäller kärnkraften upptäcktes först senaste veckan. Det finns en oerhört stark uppslutning i partiet kring den nya linjen. Äntligen har varit en vanlig kommentar. Uppdraget till partiledningen nu måste vara; bidra till att Alliansen får en gemensam energipolitik som vi kan gå till val på.