Centerpartiet lokalt

Sverigedemokraterna

Det stöd det rasistiska partiet Sverigedemokraterna får i Ungt Val är en varningsklocka. Ser man på Gävleborgs siffror kan man dra en slutsats: I den kommun där samtliga partier tagit strid för öppenhet och demokrati, Söderhamn, så har partiet det lägsta stödet.

ATt möta ett rasistiskt parti i debatter tillsammans med andra partier är fel väg att gå. Att däremot aldrig låta deras påståenden stå oemotsagda och att hela tiden diskutera människovärde är rätt väg.