Centerpartiet lokalt

Bravo Palme!

Mycket intressant artikel av Joakim Palme i SvD. Las den garna.

Slutsatserna:
Centerpartiet och Maud Olofsson hade ratt att EU utvidgningen inte skulle leda till social massturism som Goran Persson skramde med. Sverige oppna granser har lost fler problem an det skapade.

Problemet i framtiden kommer att vara att fa arbetskraften att racka till. Fri arbetskraftsinvandring for manniksor aven utanfor EU maste vara nasta steg. Har nagon den kompetensen att hon i konkurrens med svensktalande, i Sverige boende manniskor lyckas fa ett fast arbete i Sverige kommer hon att tillfora mycket till vart land och ska da sjalvklart har uppehallstillstand.

Vi tjanar som land pa att fa hit driftiga kompetenta arbetsvilliga manniskor. Ska det vara sa svart att forsta.