Centerpartiet lokalt

Upprord pa Naxos

Jag fick idag hora om behandlingen av en av centerpartiets Gavlepolitiker, Marina Alfredsson Bror. Marina ar en mycket duktig politiker. Hon har inte varit aktiv sarskilt lange men lar sig mycket snabbt. Hon har en stark integritet och ar inte radd for att saga vad hon tycker. Mycket lovande egenskaper for den som vill verka i politiken.

Marina arbetar inom aldreomsorgen i Gavle. Nar hon harforleden sokte ett utvecklingsarbete inom omvardnad, Gavle, fick,hon hor och hapna, fragan om poolitisk tillhorighet och eventuellt engagemang. Hon svarade arligt att hon var medlem i Centerpartiet och hade politiska uppdrag. En tid darefter fick hon information om att med tanke pa det politiska engagemanget var det nya arbetet inte aktuellt!!!

Den socialdemokratiska politikerkadern i Gavle ar till en stor del anstallda i Gavle kommun. Det har aldrig vad jag vet varit ett hinder for att fa ett arbete, snarast en merit.

Fragorna som Marina fick och det darefter foljande beskedet om att hon inte fick arbetet visar pa konsekvenserna av enpartikommunen Gavle. Det ar dags for ett nytt styre och kanske dags for Marina att gora en anmalan.