Kvaliteten i svensk sjukvard.

Socialstyrelsen har tillsammans Sveriges kommuner och landsting gjort en stor kvalitetsjamforelse mellan den sjukvard som landstingen erbjuder. Jamforelsen ar inte sarskilt positiv for Gavleborgs del. Det ar bara Norrbotten som hamnat samre till.

For mig ar det gladjande att Gavleborg ligger bra till exempelvis vad galler lag spadbarnsdodlighet. Tyvarr har man valt att inte ta med sa manga indikatorer pa barnsjukvard for ovrigt. Forhoppningsvis kommer det i senare jamforelser.

Jamforelser av kvalitet i sjukvarden kommer att bli fler och allt battre. De kommer pa ett avgorande satt att paverka sjukvarden i Sverige. Patientens fria val gor att valet blir det sjukhus eller den halsocentral som har den basta kvaliteten inom rimligt avstand. Den som behover tata kontakter kommer kanske inte att vilja aka 50 mil men val kanske tio for att fa hog kvalitet. For den behover sjukvard sallan kommer avstandet att vaga lattare an kvaliteten.

Nar man accepterar att patienten valjer sjukvard maste det vara naturligt att ocksa acceptera att pengarna foljer patienten. Det blir dyrt att forst betala det sjukhus dit politikerna trodde att patienten skulle soka for att sen betala det sjukhus dit patienten valde att soka sig.

Kanske rapporten kan leda till en spannande sjukvardsdiskussion infor valet.