I USA står även politiken under lagen

USA:s Högsta Domstol beslöt i torsdags att inte ens presidenten kan ställa sig över lagen. Det är en seger för rättssamhället att HD gjorde tummen ner för de militärdomstolar som George Bush inrättat för att döma fångarna i Guantanamo. Läs gärna den kloka kommentaren i Hufvudstadsbladet. Bush får nu buga och be om ursäkt. Därefter roade han och Japans avgående premiärminister kungligt hos the King.

USA är med sin grundläggande maktdelning mellan president, kongress och högsta domstol ett föredöme vad gäller demokrati. Lägg därtill den grundlagsfästa federalismen som gör att Washington inte kan lägga sig i de områden som delstater och lokala myndigheter har ansvar med mindre än att de lägre nivåerna skickar upp sin beslutande makt till den centrala nivån.

Väsensskilt från Sverige där alla makt sedan 1600 talet är koncentrerad till Stockholm och där under Göran Perssons tid som statisminister vi fått en presidentmakt starkare än såväl presidentens makt i Finland, Frankrike och USA. Göran Persson står över såväl domstolar som riksdagen och skäms inte över att gång på gång visa det. Annie Johansson, vice ordförande i CUF, kommenterar bra på sin blogg.