Trångsviken ett gott exempel

Framtiden för Sverige ligger inte i att säga nej till globaliseringen a la S V och MP. Den ligger i att bejaka den ökade konkurrensen. Vi har suveräna möjligheter i en ökad internationell konkurrens om vi bara har en klok regering.

Trångsviken är ett mycket bra exempel på att det går bara man vill. Att en av mina idoler, Nils G Åsling varit tongivande i bygden har säker inte varit en nackdel. Han var en av de tidigaste i vårt land som insåg att tillväxten i vårt land inte kommer att vara beroende av de stora svenska företagen utan av entreprenörskapet i de små företagen.