Vad driver Kina?

Intressant i all politik, lokal som internationell, är att fundera på vad som egentligen är motpartens drivkraft. Nordkorea konflikten skulle lätt kunna lösas om bara Kina ställde upp för att tillsammans med FN utöva starka påtryckningar. En intressant diskussion kring Kinas motiv till att välja instabilitet före ett stabililitet och fred finns i Washington Post. Frågan ställs och ledande internationella experter debatterar i blogg form. Läs och njut.