Barn som far illa

Något av det som gör mig mest ledsen är att möta barn och ungdomar där föräldrarna sviktar. Det är vanligare än vad många tror. Karin Lundén, forskare i socialt arbete vid Göteborgs universitet, har i en studie frågat gått igenom närmare 400 förskolebarn i Göteborg.

Vanligast är fysisk vanvård. Därnäst kommer att barnen försummas eller att föräldrarna känslomässigt är otillgängliga för sina barn. Tack och lov är fysisk misshandel relativt ovanligt.

Skrämmande var hennes konstaterande att trots att alla vi som arbetar med barn har anmälningsskyldighet när vi misstänker fara för underårigs hälsa och utveckling på grund av brister i omsorgen eller annat förhållande i hemmet så anmäldes bara vart fjärde. Än mer tragiskt var det att hon fann att av de som anmäldes så blev bara hälften utredda av socialtjänsten.

Det finns mycket att göra i vårt land för att barn ska få det bättre. Läs gärna Karin Lundén studie här.