Kriskommission nödvändigt för utvecklingen av Gävleborg.

Uttalande som är skickat till länets media;
Enligt den senaste statistiken för arbetslöshet från ams så består det kärva läget på arbetsmarknaden i Gävleborg, trots att vi enligt många befinner oss mitt i en högkonjunktur med en lågkonjuktur i sikte. Cirka 15 000 Gävleborgare är arbetslös enligt månadsstatistiken från ams. Centerpartiet har på nationell nivå lagt en rad förslag för att minska arbetslösheten i allmänhet men ungdomsarbetslösheten i synnerhet! Det är bland annat ungdomsavtal och bonus till dem som hittar arbete åt unga.
- Vi är beredda att ompröva arbetsförmedlingen som inte förmedlar arbete idag, 1 % av dem som skriver in sig som arbetssökande får ett arbete av statliga arbetsförmedlingen. Istället vill vi ha möjlighet att ha privata arbetsförmedlingar med fokus och ersättning för förmedlande arbeten. En modell som fungerar med stor framgång i andra länder säger Anders Jonsson, distriktsordförande för Centerpartiet Gävleborg.
Regionalt i Gävleborg har Centerpartiet föreslagit en kriskommission under ledning av Landshövding Christer Eirefelt. Kriskommissionen ska bestå av de politiska partierna och arbetsmarknadens parter. Syftet är att ta fram konkreta förslag och ideer som kan genomföras regionalt för att minska arbetslösheten. Landshövdingen bjöd in alla partier hösten 2005 till en stor konferens i Bollnäs men någon kriskommission tillsattes inte och arbetet har nu gått i stå.
- Vid ett maktskifte efter valet där majoriteten består av alliansen så kommer vi snarast att se till att en kriskommission bildas, med eller utan Landshövding. Läget är så allvarligt att alla partier och arbetsmarknadens parter måste arbeta tillsammans säger Anders Jonsson vidare.
Centerpartiet har även~ i brev till landshövdingen i egenskap av ordförande i Länsarbetsnämnden krävt att man ska tillskriva regeringen och be om dispens om att upphandla privat arbetsförmedling men vi fick tyvärr ett negativt svar på vår förfrågan.
- Med 15 000 Gävleborgare i direkt arbetslöshet och sammanlagt med alla som befinner sig utanför arbetsmarknaden, 50 000 Gävleborgare, så krävs det extraordinära insatser för att bryta dödläget på arbetsmarknaden. Vi uppmanar alla partier i Gävleborg att ställa sig bakom vår begäran om kriskommission. När patienten är sjuk så krävs det medicin. Det recept som finns idag är fejk med statistik och konstgjorda mediciner utan verkan avslutar Anders Jonsson.