Centerpartiet lokalt

Centern och nazismen

I varje valrörelse jag varit med om så kommer en diskussion fram om bondeförbundets roll i förhållande till antisemitism och rasbiologi. Den har förekommit i Hälsingetidningarna iform av små insändare. Idag skriver Ola Larsmo i DN:s kulturdel ett öppet brev till Maud där han tar upp frågan. (Jag hittar inte artikeln på webb och kan därför ej länka till den.)

Larsmo säger att bondeförbundet var det enda parti som talade om rasbiologi i sitt program. Det Larsmo kommer fram till är att idag är Centern det parti som är mest radikal vad gäller öppenhet och att vara positiv till invandring. Kunde bara centern vara lika öppen vad gäller sin historia skulle man undvika den här typen av tjuvnyp som Larsmo själv utdelar.

Jag håller inte med Larsmo om att bondeförbundet skilde ut sig i 30 talets debatt. Rasbiologi var högsta vetenskap då, inte minst bland läkare. Antisemitismen var obehagligt stark i hela det etablerade samhället. Medicinska föreningen vid karolinska institutet var tämligen eniga när man beslöt att säga nej till att judiska medicinstudenter som flydde från Tyskland skulle komma in i Sverige. Även bland kommunisterna då judar var lika med kapitalister och Stalin inom världs kommunismen sanktionerade judeförföljelse. Inte heller socialdemokratin var befriad, äs gärna Larsmos egen artikel om antisemitismen i arbetarrörelsen. I kungahuset fanns nuvarande kungens far, prins Gustav Adolf, vilkens svärfar (kungens morfar) var aktiv nazist. Dömdes för övrigt i Nurnberg efter kriget, läs gärna " Han som inte fick bli kung" av Per Svensson.


Jag håller med Larsmo om att antisemitismen och rasbiologins roll i den tidiga delen av svensk 1900 tal är mycket dåligt belyst. Forskning behövs, inte minst för att slippa diskussioner om vem var värst.

Jag håller med Larsmo att Centerpartiet är det parti som idag, 80 år senare, tydligast formulerar öppenhet och alla människors lika rätt och värde.

Diskussionen om det tidiga antisemitismen i det tidiga 1900 talet intresserar oss som är historie freaks. Den har ingen bärighet i diskussionen vem som ska styra Sverige efter höstens val.