Ensidig rapportering

Rapporteringen i svensk media om kriget i Libanon blir rätt enahanda.

Bakgrunden försvinner till förmån för att berätta om bomber och om svenskar som hamnat i kläm.

Sällan framkommer att det var Israel som angreps med missiler från Libanon. En fråga som sällan ställs är varför inte Libanons regering själva sätter stopp för Hizbollah. Några svar finns i Jersualem Posts ledare idag. Den arabiska viljan till fred kommenteras här.