Australiska perspektiv

Problem med skolan är tyvärr inte unikt för Sverige. På andra sidan jorden är lärarbristen enorm. Vi har Finland på närmare håll där man lyckats oerhört mycket bättre än såväl Sverige som Australien. Mycket av den Finländska framgången bygger på att man lyckats ge läraryrket hög status och att kraven på ordning och reda i skolan är högt ställda.