Centerpartiet lokalt

Bush lägger in sitt veto

George Bush har lagt in sitt veto mot offentlig finansiering av stamcellsforskning. Ett tragiskt beslut som kommer att påverka även oss i Sverige. Det är beslut som går tvärs emot den amerikanska opinionen men som tillfredställer den amerikanska religiösa högern. I Sverige har KD uttryckt tveksamhet kring den här typen av forskning.

Stamcellsforskning är att några av de många överblivna embryon från "provrörsbefruktningar" som annars skulle kasseras kan användas till att ta fram stamceller som är ett viktigt instrument i att hitta bot på svåra sjukdomar och skador. Skador och sjukdomar där idag ingen behandling finns. Det kan handla om traumatiska hjärnskador, skador på ryggmärgen, Alzheimer, stroke, Parkinson, diabetes mm. Det religiösa motsåndet härrör från att synen att människa är det från och med befruktningsögonblicket. Att använda en befruktad cell för att ta fram stamceller är att forska på en människa.

Den amerikanske presidentens veto är ett tragiskt beslut vars främsta resultat kommer att bli att angelägen forskning hamnar utanför de stora offentligt finansierade universiteten. Den kommer istället att hamna på privata amerikanska forskningsinstitut och i andra länder som exempelvis Sverige. Det leder tyvärr till att skarpa framstående amerikanska forskare, knutna till de stora universiteten, ej kan delta i den internationella forskningen vilket gör att framstegen inte kommer att ske lika snabbt som de skulle ha kunnat göra.