Centerpartiet lokalt

Blott Sverige svenska jordgubbar har?

Må så vara men våra samhällsproblem finns eller har också funnits i andra länder. SCB:s motsvarighet i Australien följer liksom SCB hur många barn som växer upp i fattiga familjer.

I Australien minskar glädjande nog antalet fattiga barn snabbt vilket framgår av den här artikeln från Australian news. I Sverige ökar barnfattigdomen, läs Rädda Barnens rapport. Längst ner i artikeln finns några intressanta rader. Man skriver att tidigare hade vi ett bidragssystem som gjorde att många barnfamiljer satt fast i fattigdomsfällan. Det lönade sig inte att arbeta. Idag lönar det sig alltid att hitta eller skapa sig en egen försörjning. Resultatet blir att antalet fattiga barn minskar snabbt.

Klok politik blir de förslag alliansen lagt. Sänk skatten för de som har de sämsta lönerna. Minska något på bidragen. Stimulera företagandet så att vi får nya jobb.