Centerpartiet lokalt

Det finns alltid minst två sidor

I ett tal till FN:s säkerhetsråd igår gjorde Kofi Annan tydliga markeringar. Han sa att det var ett brott mot folkrätten att Hizbollah från Södra Libanon hade bombat Israel. Israel sa Annan hade rätt att försvara sig självt men det var oklokt av Israel att bomba Libanon.

Israel och västvärlden hade tjänat på att den spirande demokratin i Libanon hade fått stärkas och möjligen självt kunna ta itu med Hizbollah terroristerna.

Intressant tycker jag det är att först läsa Kofi Annans tal på FN:s hemsida. Sen läsa hur det refereras i Jerusalem Post och slutligen hur den Libanensiska dagstidningen Daily Star återger det. Det ger en djupare insikt i att situationen är oerhört komplicerad, liksom den alltid är i Mellanöstern.