Förtidspensionering av ungdomar

Utslagningen bland unga i Gävleborg är skrämmande. Inte nog med att vi har landets högsta ungdomsarbetslöshet. Vi har också fler och fler förtidspensionerade ungdomar.

Arbetslöshetssiffornarn hålls nere med hjälp av att arbetslösa blir sjukskrivna. Sjukskrivningsstatistiken hålls nere genom att sjukskrivna förtidspensioneras.

2003 fanns drygt 200 förtidspensionerade under 29 år i Gävleborg. 2005 var siffran drygt 600. Det är en skrämmande utveckling som socialdemokraterna döljer bakom talet om att nu är vi på rätt väg.