Svar från Arnell

Gävles nya kommundirektör imponerar. Mitt brev till honom (se min blogg 24 juli) med anledning av en av våra politiker inte beviljats tjänstledigt för att delta i valkonventet besvarades telefonledes och skriftligt i stort sett med vändande post. Svaret visar dessutom på en ny och positiv attityd där inte längre Gävle kommun ska ses som en del av det socialdemokratiska partiet.

Så här skriver kommundirektören:

Otillbörlig påverkan på valet från kommunala tjänstemän får inte ske. Inga misstankar om att så skulle vara fallet får heller förekomma. Formellt sett har så ej skett i detta fall då personen som sökt tjänstledit idag ej är förtroendevald. Dock skall vi naturligtvis arbeta för att ha ett klimat där allas intressen kan tilvarats, både arbetsgivarens och den enskildes.

Jag kommer att ta upp frågan med akutell Förvaltning ssnarast för att du skall kunna få ett fyllare svar och ett motiv till avslaget.

Vad jag förstår, efter vårt telefonsamtal idag och efter kontakt med aktuell arbetsplats, var ledigheten i just detta fall löst.