Ungdomsarbetslösheten I Hälsingsland

Eter att socialdemokraterna gått ut med budskapet att arbetslösa ungdomar i Hälsingland bör flytta går debattens vågor höga. I dagens HT finns en artikel från Magnus Svensson, Magnus Andersson och mig.