Karin Söders tankar

Ett meningsutbyte mellan mig och Karin Söder har lett till en debattartikel som för mig kommer att vara ledande om jag får förtroendet att vara riksdagsledamot under den kommande perioden. Kul är det att den nu finns återgiven på Centerpartiets riks webb. Den som vill ha bakgrunden till min koppling till Karin kan läsa min blogg i 17 maj.