Gud och politiken

Pastor Thor Björn Bastås utfrågning av partiledarna pågår för fullt i Köpingsvik. Besök Missionskyrkan och läs referaten. Frågan om Gud och politiken är i Sverige laddad i något parti med undantag för KD. Hägglunds tydlighet att det finns en rågång mellan den egna kristna tron och politiken fick nog många gamla kristdemokrater att sucka djupt. Partiet grundades av en gång av Lewi Petrus och Pingstkyrkan just för att Gud skulle in i politiken. Den gode Lewi skulle nog vända sig i sin grav om han hörde Göran.

I USA är motsvarande debatt betydligt mer känslig. Titta gärna på det här videoreportaget från NY Times. Det handlar om hur oerhört känslig frågan är i USA. Två kyrkor i St Paul beskrivs. Jag vet vilken församling jag hade varit medlem i om jag bott i St Paul.