Hemlösa får vänta

I socialdemokraternas Gävle finns 200 hemlösa. Tidigare har härbärget, drivet av kyrkorna, varit en oas för dessa vinddrivna själar. Finansierat av kommunen men bemannat av många ideella. Socialdemokraterna drev under våren igenom en stängning av härbärget per den fösta september. Roland Ericsson (c) protesterade kraftfullt.

Löftet blev att ett nytt boende skulle öppnas redan i september, i kommunal regi. Många sa redan då att det var osannolikt att det skulle kunna gå så snabbt.

Nu visar det sig i att Roland Ericsson med fler hade rätt. Det nya boendet hiner inte bli färdigt och framförallt hinner inte kommunen rekrytera personal.

De hemlösa röstar väl inte så det bekymrar kanske inte socialdemokraterna. Dock finns det många som är engagerade i de hemlösas bedrövliga situation i Gävle som kommer att rösta.