Det nya partiet

Igår eftermiddag var jag på Centerpartiets förtroenderåd. Valmanifestet spikades. Det blev då väldigt tydligt att det gamla fina centerpartiet har moderniserats högst betydligt.

Inte minst nytänkande i arbetsmarknadspolitiken är ett bra exempel. Det gamla centerpartiet hade aldrig vågat ifrågasätta LAS på det sätt om vi nu gör. Läs DN debatt idag.

Mycket inspiration har hämtats från Danmark. Arbetsmarknaden där är mycket mer flexibel. En lag om anställningsskydd saknas. Arbetslösheten är mycket lägre inte minst bland ungdomar och danskar är enligt flera underökningar både tryggare och gladare än vad svenskar är.

Ibland kan man behöva gå över ån efter vatten.