Flytta!

Svenskt näringsliv tycker inte som Hans Karlsson och ledande socialdemokrater i länet att ungdomsarbetslösheten i länet bäst löses om arbetslösa ungdomar flyttar härifrån. Det är tydligt i dagens HT.

Att minska arbetslösheten är inte svårt. Det är fortfarande i Sverige frivilligt för arbetsgivare om de ska nyanställa eller inte. Försämras villkoren för småföretagare leder det till att färre anställs och tvärtom. Varför ska det vara så svårt att förstå?