Friskolor

Socialdemokraternas vallöfte är att försvåra för friskolorna. Av Sveriges 1 miljon grundskole elever går 70 000, 7%, på en friskola. Kan ställas i relation till att det är 25% av eleverna som lämnar grundskolan utan att ha fullständiga betyg.

Hälften av friskolorna drivs som aktiebolag. Socialdemokraterna väljer att gå till val på att krångla till det för friskolor som är aktiebolag genom att förbjuda dessa att gå med vinst.

Löftet gör säkert att de föräldrar som har barn på friskolor tänker till en extra gång innan de lägger sin röst på s. Skulle det bli en socialistisk majoritet kommer löftet inte att bli verklighet därför att miljöpartiet redan har sagt nej.

Känns något fräschare att gå till val på att vision 100%, ingen elev ska lämna grundskolan utan tillräckliga kunskaper.