Cancerepidemi bland ungdomar i länet?

Har Gävleborgs ungdomar drabbats av en cancerepidemi? Den frågan är berättigad att ställa när man ser att antalet förtidspensionerad unga under 29 år har ökat från 250 i december 2003 till 680 den sista juli i år. Därom pratade jag när jag träffade centerpartister i Ovanåker på tisdagskvällen. Diskussionen finns på nyhetsplats i Ljusnan, däremot ej tillgänglig som länk.

Sanningen är att sjukdomspanoramat är oförändrat i länet. Däremot ser vi i explosionen av antalet förtidspensionerade ungdomar ett grymt facit på den utslagning av unga som är resultatet av en företagsfientlig politik i landet.

I Ovanåker och Bollnäs var i december 2003 35 ungdomar förtidspensionerade. Den sista juli var siffran 104.

Karriären för många unga i länet är utstakad. De får inget arbete efter avslutad gymnasieskola. Ett antal arbetsmarknadspolitiska åtgärder senare blir de sjukskrivna. Efter ett år som sjukskrivna förs de över till kolumnen förtidspensionärer eller som det idag kallas ”uppbärande av aktivitetsersättning”.

Många blir alltså förtidspensionerade utan att ha haft ett fast arbete. Det innebär en att leva på ca 7 000 kronor per månad före skatt. För den som har arbetat finns möjlighet till 64% av den tidigare lönen. Det är en grym framtid alltför många unga i länet har. Fattig, försörjd av bidrag och med små möjligheter att åter få fotfäste på arbetsmarknaden.

Socialdemokraternas råd till unga arbetslösa är att flytta från länet. Mitt råd är flytta socialdemokraterna från makten. Endast med en politik som underlättar för företagare att våga anställa kan vi få ner arbetslösheten. Då minskar också sjukskrivningarna och därmed förtidspensioneringarna, svårare är det inte.