Psykisk ohälsa bland ungdomar

Ungdomar med psykisk ohälsa har ökat med 30 % de senaste 20 åren. På DN debatt presenterar Folkhälsoinstituet och Sven Bremberg en statlig utredning som visar att det är ungdomsarbetslösheten och brister i skolan som är förklaringen. Nu finns diagnosen, det som återstår är behandlingen kommenterade jag.

Under perioden 1980 till 2003 ökade antalet vårdtillfällen åtta gånger för flickor i åldern 15 till 19 år. Fler kvinnor i åldern 20 till 24 år och fler pojkar och unga män vårdas också på sjukhus för depression och ångest . Psykiska besvär har blivit vanligare även i andra åldrar men ökningen har varit mest uttalad bland ungdomar och saknas helt för äldre.

I debatten har allehanda förklaringar till ökningen funnits. Skulden har lagts på alltifrån allmänt moraliskt förfall till nedskärningar i offentlig sektor.

I den första vetenskapliga genomgången av orsakerna har Sven Bremberg kunnat visa att det inte handlar om det ökade antalet skilsmässor, försämrade kontakten mellan föräldrar och barn eller personalminskningar inom förskola och skola.

Förklaringarna är två. Det handlar det om den skyhöga ungdomsarbetslösheten. Den andra förklaringen är att skolan har misslyckats med att utveckla eleverna att möta dagens ökade krav i samhället.

Sven Brembergs utredning är en oerhört viktig del i att kunna angripa den psykiska ohälsan bland ungdomar. Nu finns diagnosen. Det som återstår är behandlingen i form av kraftfulla åtgärder mot ungdomsarbetslösheten och en snabbare pedagogisk utveckling inom skolan.