Det rör sig om ungdomsarbetslösheten

Det är bra att höstens tillväxtkonferens I Gävleborg den 16 till 17 november kommer att fokusera vårt läns största problem nämligen ungdomsarbetslösheten. Det är också bra att det är arbetsmarknadens parter LO-TCO och Svenskt näringsliv som drivit på för att få denna kraftsamling. Tyvärr kommer resultatet att utebli om Sverige inte får en ny regering efter höstens val. Det sa ja i en kommentar till nyheten om temat för höstens tillväxtkonferens.

Sverige är ett av de EU länder som har den absolut högsta ungdomsarbetslösheten. I Sverige är det Ljusdal, Hudiksvall och Söderhamn som ligger i den botten.

Ska vi få ner ungdomsarbetslösheten räcker det inte med prat och konferenser. Trots en extrem högkonjunktur just nu viker inte arbetslösheten på ett avgörande sätt. Det visar att det krävs en kursomläggning på nationell nivå.

Vi måste få en nationell politik som gör det lättare för företagare att anställa. Inte en regering som föreslå förbud mot säsongsarbete, förbud mot deltidsarbete, lägger kostnaden för sjuklönen på arbetsgivarna och håller en arbetsmarknadsstyrelse bakom ryggen som inte förmår förmedla arbeten.

För ungdomar måste vi dessutom få möjlighet för unga arbetslösa att ta ett arbete utan att de första två åren omfattas av LAS, ungdomsavtal. Bonus till den som förmedlar arbete till ungdomar och en halverad arbetsgivaravgift för ungdom.

Bara konfererande löser inte problemen vilket jag är övertygad om att även LO och TCO kommer att erkänna efter valet.