Barn med AIDS

Återigen är det barnen som drabbas. Det finns på jorden 2,3 miljoner barn som är HIV infekterade. Av dessa har 800 000 utvecklat AIDS dvs är i stort behov av läkemedel för att överleva. Endast 60 till 100 000 av dessa får tillgång till läkemedel.

Medan 14% av dödsfallen i AIDS är barn är bara 6% av de som får AIDS medicin barn.

I Sverige, och i övriga västvärlden, har HIV smitta från mor till barn istort sett eliminerats genom behandling av den gravida kvinnan. I tredje världen är det bara en av tio kvinnor som får behandling.

Allt enligt gårdagens rapportering från WHO.

Tankar som jag får:

Det är inte bara i Sverige som barn och ungdomar inte sätts i främsta rummet.

Det är viktigt att i en valrörelse som präglas av inrikespolitiska problem behålla perspektivet.