Centerpartiet lokalt

Barn med AIDS

Återigen är det barnen som drabbas. Det finns på jorden 2,3 miljoner barn som är HIV infekterade. Av dessa har 800 000 utvecklat AIDS dvs är i stort behov av läkemedel för att överleva. Endast 60 till 100 000 av dessa får tillgång till läkemedel.

Medan 14% av dödsfallen i AIDS är barn är bara 6% av de som får AIDS medicin barn.

I Sverige, och i övriga västvärlden, har HIV smitta från mor till barn istort sett eliminerats genom behandling av den gravida kvinnan. I tredje världen är det bara en av tio kvinnor som får behandling.

Allt enligt gårdagens rapportering från WHO.

Tankar som jag får:

Det är inte bara i Sverige som barn och ungdomar inte sätts i främsta rummet.

Det är viktigt att i en valrörelse som präglas av inrikespolitiska problem behålla perspektivet.