Landshövdingen och brandflyget

Landshövding Christer Eirefelt ger sig också ut i striden kring brandflyget. Mycket bra att han tydligt tar ställning i en för skogsbruket i länet mycket viktig fråga.

Vansinne att spara 8 miljoner(vilket brandflyget kostade) och förlora 100 tals miljoner. Bara kostnaden för räddningsinsatser överstiger vida kostnaden för brandflyget. Om man sen tar in värdet av förstörd skog så blir Ulrika Messings ekvation än svårare att få ihop.