Har SCB drabbats av valfeber

Idag går SCB ut med ett pressmeddelande för att berätta att vi har rekordmånga sysselsatta. Allt för att stötta regeringen. Vad SCB inte berättar är att vi befinner oss på toppen av en högkonjunktur och att därför ca en halv miljon ytterligare borde vara i jobb.