Den återkommande frågan

Får gång på gång frågan om hur vi står i rovdjursfrågan. Kanske inte när jag är på torget i Gävle men på många andra platser.

Svaret börjar komma med automatik...

För den som är engagerad i rovdjursfrågan är valet rätt enkelt. Det finns två tydliga alternativ. Centerpartiet har lyckats få de övriga allianspartierna med på att §28 i Jaktförordningen ska ändras så att det blir möjligt att även utanför hägn skjuta det rovdjur som går till angrepp på hund eller annan tamboskap. Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kraftiga motståndare till en sådan ändring och kommer att blockera alla försök från socialdemokraterna att ändra Jaktförordningen. Två mycket tydliga alternativ står mot varandra.

Jag var med om att starta rovdjursdebatten genom att i länsstyrelsens styrelse driva frågan om en begränsning av lodjur och vargstam i vårt län. Jag fick reservera mig till förmån för mina yrkanden. Centerpartiet var det enda parti som reserverade sig mot för att etappmål om 200 vargar som sattes av riskdagen 2001 är alltför högt. Vi vill också ha planerad legal jakt på varg.

Grundläggande för vår syn på rovdjurspolitiken är som på alla andra områden, de som berörs måste ha ett avgörande inflytande. Det har gått snett för att Stockholm har dikterat villkoren i rovdjurspolitiken och de som berörs har inte fått vara med. Då går det som det går.