Psykisk ohälsa bland ungdomar

Sven Bremberg, barnläkare, har visat att en stor del av den ökade psykiska ohälsan bland ungdomar kan kopplas till ungdomsarbetslösheten vilket föranlett en annan, vetenskapligt inte lika välrenomerad barnläkare, att kräva bot. Läs min artikel i Ljusnan.