Äldre behandlas ovärdigt även i Finland

Det är tyvärr inte bara i Sverige som äldre behandlas ovärdigt. Läs Husis (Hufvudstadsbladet) för att se att det är lika illa i Finland.

Kan vi i Sverige lagstifta om att hästar måste ha sällskap och att kor måste få vara ute varje dag kan vi också lagstifta om att gamla ska få bra mat, bo på ett bra äldreboende och få komma ut i friska luften.

Vi har stulit den suveräna idén om hushållsnära tjänster från Finland. Då kan Finland sen få stjäla vår idé om värdighetsgaranti för äldre.