Så fanns då åter ungdomsarbetslösheten

Vikande opinionssiffror tvingade igår socialdemokraterna att börja prata arbetslöshet. Ett jobb paket presenterades. Ännu mer AMS åtgärder och bidrag ska lösa problemet. Talande är att de arbetslösa har mycket lågt förtroende för att regeringen ska kunna få företagen att anställa fler.