Barn som far illa

Igår träffade jag Christina Wall på Brotorget i Bollnäs. Hon är ordförande i socialnämnden i Bollnäs. Jag berättade för henne om Karin Lundéns forskning i Göteborg där hon funnit stora mörkertal i hur många barn som far illa. Att bara en fjärdedel blir anmälda till socialtjänst och att det sen är si och så med hur socialtjänsten följer upp.

Vi hade en spännande diskussion utifrån vad man med anledning av ny forskning skulle kunna göra i Bollnäs. Referat finns i Ljusnan.