Rättvist ska det vara i socialdemokraternas Sandviken

Nu har det avslöjats! De äldre i Järbo får efterrätt på söndagarna men inte de som bor i Sandviken. Så fruktansvärt. Nu ska rättvisa skipas. Troligen blir alla utan. Tanken att den som fyllt 65 och är beroende av hemtjänst själv ska få fatta beslut har inte slagit de styrande i (S)andviken.